Storno podmínky

 

ÚVOD
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb provedené mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a
poskytovatelem, jímž se rozumí pan Robert Volný, Morávka 232, 739 05, IČ 25302036 (dále jen „Poskytovatell“).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí obvykle, pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednaného pobytu.
4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Poskytovatel je povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Poskytovatele nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

6. Rezervaci je možno zrušit pouze písemně.

7. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ REZERVACE
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

  • storno pobytu více jak 30 dnů /včetně/ před datem nástupu – 20% z ceny pobytu
  • storno pobytu 29 – 15 dnů před datem nástupu – 60% z ceny pobytu
  • storno pobytu 14 – 5 dnů před datem nástupu – 80 % z ceny pobytu
  • storno pobytu méně než 4 dny /včetně/ před datem nástupu - 100% ceny pobyt

 

SKUPINOVÉ REZERVACE

Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši zaplacené zálohy.

 

U pobytů zakoupených přes slevové vouchery, dárkové certifikáty apod. je storno pobytu /t.j. možnost náhrady/ možné nejpozději týden předem.