Zakladatelská listina Jezdecké společnosti REIT CLUB

Obchodní jméno společnosti

 

Jezdecká společnost REIT CLUBSídlo společnosti

Morávka 232, 739 04


Předmět podnikání

- provozování tělovýchovných a sportovních služeb (jízda na koni)
- výuka jízdy na koni
- doprava osob koňským potahem (bryčkou a pomocí saní)
- pronájem nebytových prostor
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje
- reklamní činnost


Hlavní poslání společnosti

1. Popularizace jezdeckého sportu a jezdecké turistiky pro rekreační účely.
2. Jako nezisková organizace investovat volné finanční prostředky  do zlepšování podmínek pro jezdecký sport.
3. Věnovat náležitou pozornost výchově dorostu a dětí k lásce ke zvířatům a k péči o ně.
4. Podle možnosti rozvoje vytvářet podmínky pro  využití jezdeckého sportu  pro tělesně postižené s uplatněním různých forem hipoterapie.


Zakladatel společnosti

Ing. Oldřich Volný CSc, r.č. 400221/431, bytem Sedliště 342, 739 36. Vlastník areálu a příslušejících  nemovitostí jízdárny Pod Lipovým, Morávka 232.


Orgány společnosti


Společnost ustaví a ve stanovách upřesní práva a povinnosti:

- člena
- členské schůze
- výboru společnosti
- kontrolní komise
- odborných komisí


Dále stanoví zásady hospodaření, způsob rozhodování jednotlivých orgánů a uplatňování disciplinárních opatření.

 

Náklady se založením společnosti

Přibližná výše nákladů spojená se založením společnosti je zakladateli odhadnuta na 30 000,-Kč, tyto náklady hradí zakladatel.

 

Datum sepsání Zakladatelské listiny
15. února 1999

 

Podpis zakladatele


Ing. Oldřich Volný CSc


Přílohy
docZakladatelská listina [doc, ]
Zakladatelská listina ve formátu .doc ke stažení