Projekt "PŘESTAVBA PŮDY STÁJÍ NA KLUBOVNU“

Projekt "PŘESTAVBA PŮDY STÁJÍ NA KLUBOVNU“

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

POPIS PROJEKTU

Projekt "PŘESTAVBA PŮDY STÁJÍ NA KLUBOVNU

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti pensionu.

kroky vedoucí ke splnění cíle:

1) nabídnout hostům další atraktivní zážitky:

  1. a) Komentovaná prohlídka stájí s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech. Hosté se aktivně účastní prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si mohou všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.

Součástí služby je mimo jiné i prohlídka expozice v nově budovaném podkrovním prostoru nad stájemi se sociálním zázemím. Hosté se mohou seznámit s historií samotného pensionu a užívání koní v Beskydech.

Hosté si  mohou  při komentované prohlídce a exkursi do historie uvědomit historické, sociální a geografické souvislosti života lidí a koní na Pensionu Jízdárna a v Beskydech.

  1. b) Komentovaná výuka jízdy na koni s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech.  Host se aktivně účastní výuky jízdy na koni na jízdárně a prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si  může všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.
  2. c) Komentovaná vyjížďka do terénu na koni s exkursí do minulosti života lidí a koní v Beskydech.  Nutnou podmínkou pro účast na tomto zážitku je jezdecká zdatnost hosta. Musí umět koně ovládat v terénu.

Host se aktivně účastní výuky vyjížďky na koni do terénu a prohlídky stájí s výkladem denního režimu koní, krmení, čištění a sedlání, zapřahání,… hosté si  může všechny tyto činnosti sami vyzkoušet.

2) Pro účely plnění kroků a) až c) a taky pro zlepšení zajištění klubové činnosti byla rekonstruována klubovna z původní půdy nad stájemi. vznikla klubovna se sociálním zázemím a sprchou pro členy klubu a hosty pensionu.

Celkové náklady projektu: 597.401,- Kč,

Spolufinancování Moravskoslezským krajem 389.984,- Kč